Výskum

Definícia pojmu Výskum v ekonomickom slovníku. Výraz Výskum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Výskum“

je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.