vyrovnaná dávka – nespojitá postupnosť množstva

Definícia pojmu vyrovnaná dávka – nespojitá postupnosť množstva v ekonomickom slovníku. Výraz vyrovnaná dávka – nespojitá postupnosť množstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „vyrovnaná dávka – nespojitá postupnosť množstva“

Technika prísunu množstva materiálu (dávky), ktorá vytvára plánovanú postupnosť vo vyrovnaní dodávaného množstva a požiadaviek v každom časovom úseku.