výrobná súpiska materiálu

Definícia pojmu výrobná súpiska materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz výrobná súpiska materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobná súpiska materiálu“

Súpiska materiálu ukazujúca zloženie a kvantitu každého komponentu vo všetkých úrovniach (zostava, subzostava, nespracovaný materiál, kúpené časti, atď.) potrebné na vyrobenie jednej jednotky daného výrobku. Výrobná súpiska materiálu je štruktúrovaná po jednotlivých krokoch takým spôsobom akým je výrobok aktuálne robený: nespracované materiály ako časti subzostavy, potom zostava a nakoniec výrobok.