výrobná skupina

Definícia pojmu výrobná skupina v ekonomickom slovníku. Výraz výrobná skupina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobná skupina“

Organizačná jednotka poverená výrobou výrobkov jednej alebo viacerých skupín výrobkov. Je to časť výrobnej organizácie so skupinovým usporiadaním.