výroba – vyrábanie, výrobný výstup

Definícia pojmu výroba – vyrábanie, výrobný výstup v ekonomickom slovníku. Výraz výroba – vyrábanie, výrobný výstup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výroba – vyrábanie, výrobný výstup“

1. Pozri: vyrábať. 2. Celková kvantita vyrobených tovarov a / alebo poskytnuté služby v určitom časovom úseku, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch. 3. Výroba tovarov a / alebo ponúkanie služieb. Poznámka: Väčšinou termín výroba (manufacturing) je používaný v špecifických prípadoch pre fyzické činnosti vytvárajúce výrobok.