výroba komplexne riadená počítačom

Definícia pojmu výroba komplexne riadená počítačom v ekonomickom slovníku. Výraz výroba komplexne riadená počítačom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výroba komplexne riadená počítačom“

Koncept úplne automatizovanej továrne, v ktorej sú všetky výrobné procesy integrované a riadené systémami PUP /CAD/, VRP /CAP/ a automatizovaným logistickým systémom.