Výpoveď poistenia

Definícia pojmu Výpoveď poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Výpoveď poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Výpoveď poistenia“

Musí byť daná písomne a predložená v zákonom stanovenej lehote – najmenej 6 týždňov pred dátumom splatnosti poistenia alebo v prípade hospodárskych organizácií 6 týždňov pred koncom kalendárneho roka.