Výpis z listu vlastníctva

Definícia pojmu Výpis z listu vlastníctva v ekonomickom slovníku. Výraz Výpis z listu vlastníctva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Výpis z listu vlastníctva“

Doklad z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, tj. katastrálne územie, majetkovú podstatu, vlastnícke práva, ťarchy (vecné bremená a záložné práva), atď..