Vynucovanie

Definícia pojmu Vynucovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Vynucovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Vynucovanie“

(Enforcement) – znamená súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov.