Výnosová krivka

Definícia pojmu Výnosová krivka v ekonomickom slovníku. Výraz Výnosová krivka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Podielové fondy, Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Výnosová krivka“

(yield curve) – Grafické znázornenie medzi výnosom a splatnosťou rovnako výnosových aktív.

je grafickým vyjadrením výnosnosti vybraného dlhového investičného inštrumentu pri rôznych splatnostiach.

je grafickým vyjadrením výnosnosti vybraného investičného inštrumentu.

Grafickým vyjadrením výnosnosti vybraného dlhového investičného inštrumentu pri rôznych splatnostiach.