výmenná nadstavba

Definícia pojmu výmenná nadstavba v ekonomickom slovníku. Výraz výmenná nadstavba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „výmenná nadstavba“

Špeciálna normalizovaná nákladová jednotka kombinovanej dopravy na prepravu tovaru manipulovateľná prostriedkami na kombinovanú dopravu, používa sa v kombinovanej doprave pozemná komunikácia / železnica.

Špeciálna normalizovaná nákladová jednotka kombinovanej dopravy na prepravu tovaru s opornými nohami, manipulovateľná prostriedkami pre kombinovanú dopravu. Používa sa v kombinovanej doprave cesta/železnica.