Výluky z poistenia

Definícia pojmu Výluky z poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Výluky z poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Peniaze.

Definícia výrazu „Výluky z poistenia“

Riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí.

Udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.