vykládka

Definícia pojmu vykládka v ekonomickom slovníku. Výraz vykládka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „vykládka“

1. Vyloženie dopravného prostriedku, plavidla alebo lietadla. 2. Vylodenie nákladu.