výdavky

Definícia pojmu výdavky v ekonomickom slovníku. Výraz výdavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Financie.

Definícia výrazu „výdavky“

(pri preprave) – Poplatky, zaplatené v súvislosti s objednaním prepravy nákladu a vybavením transportu, napr. sprostredkovateľská odmena.

V domácnosti sú to platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.