Východiská rozpočtu

Definícia pojmu Východiská rozpočtu v ekonomickom slovníku. Výraz Východiská rozpočtu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Východiská rozpočtu“

Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rokovania medzi kapitolou a ministerstvom financií.