Vybavenosť domácností

Definícia pojmu Vybavenosť domácností v ekonomickom slovníku. Výraz Vybavenosť domácností sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Vybavenosť domácností“

Vybavenosť domácností (myslí sa vybavenosť domácností predmetmi dlhodobej spotreby) znamená škálu a počet predmetov dlhodobej spotreby, ktoré sú reálne používané v domácnosti. Predmety dlhodobej spotreby a znalosť ich tendencií hrá významnú úlohu aj v rôznych marketingových štúdiách a výskumoch, lebo pri voľbe výrobnej i obchodnej stratégie je potrebné počítať s tým, že nasýtenosť trhu ľubovoľným PDS dosiahne skôr či neskôr určitú hladinu nasýtenosti, kedy sa dopyt obmedzí len na nahradenie opotrebovaných exemplárov a je teda nutné včas pripraviť inováciu programu resp. ponuky na trhu.