Všeobecné poistné podmienky

Definícia pojmu Všeobecné poistné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Všeobecné poistné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Všeobecné poistné podmienky“

Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné odvetvie alebo poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Podmienky pre určité poistné druhy.