Všeobecné obchodné podmienky banky

Definícia pojmu Všeobecné obchodné podmienky banky v ekonomickom slovníku. Výraz Všeobecné obchodné podmienky banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky.

Definícia výrazu „Všeobecné obchodné podmienky banky“

dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy. Obchodné podmienky musí banka zverejniť na svojich pobočkách a na internete. Banka musí klienta o zmenách informovať.