vrch kontajnera

Definícia pojmu vrch kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz vrch kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „vrch kontajnera“

Súbor konštrukčných prvkov v hornej časti kontajnera (napr. horné pozdĺžniky a priečky, rohové prvky, kryty).