VPP

Definícia pojmu VPP v ekonomickom slovníku. Výraz VPP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „VPP“

Všeobecné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy.