vozíkový dopravník

Definícia pojmu vozíkový dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz vozíkový dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „vozíkový dopravník“

Mechanické zariadenie na dopravu sypkého i kusového materiálu pomocou spojených vozíkov jazdiacich po koľajniciach; vozíkové dopravníky sa rozdeľujú podľa pojazdovej roviny (podlahové, stolové), podľa úrovne ťažného prostriedku (nadúrovňové, podúrovňové, podvesné, rovinné) a podľa pripojenia vozíka na ťažný prostriedok (neodpojiteľné, odpojiteľné, vozíkové dopravníky s výhybkami).