vonkajšie oznámenie

Definícia pojmu vonkajšie oznámenie v ekonomickom slovníku. Výraz vonkajšie oznámenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „vonkajšie oznámenie“

Vyhlásenie napísané dokárskou spoločnosťou v ktorom sú podmienky vyloženia nákladu z lode spolu s uvedenými prípadnými rozpormi v množstve v porovnaní s lodným manifestom.