Volatilita

Definícia pojmu Volatilita v ekonomickom slovníku. Výraz Volatilita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Podielové fondy, Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Volatilita“

Pomer medzi strednou hodnotou a štandardnou odchýlkou kurzu podkladového inštrumentu. Vyjadruje sa v percentách.

vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého fondu. Je to miera vzniku odchýlky od žiadúceho, očakávaného stavu t. j. miera zmeny cien alebo výnosnosti investičného inštrumentu v čase. Meria sa tzv. štandartnou odchýlkou.

vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého portfólia. Je to miera vzniku odchýlky od žiaduceho, očakávaného stavu t. j. miera zmeny cien alebo výnosnosti investičného inštrumentu v čase. Meria sa tzv. štandardnou odchýlkou.

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého fondu.