Vodcovstvo

Definícia pojmu Vodcovstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Vodcovstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment, Auditorstvo a controlling, Manažment výroby.

Definícia výrazu „Vodcovstvo“

je činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

Je činnosť manažérov, ktorí v organizácií vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

Definované ako sociálny proces ovplyvňovania činnosti jednotlivcov alebo skupiny, ktorého výsledkom je (dobrovoľná) spoluúčasť uvažovaných osôb na dosahovaní stanoveného cieľa v danej situácií.

Činnosť manažérov, ktorí v organizácií vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

Činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.