Vlečkár

Definícia pojmu Vlečkár v ekonomickom slovníku. Výraz Vlečkár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Vlečkár“

Prevádzkovateľ vlečky, t. j. právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje vlečku na základe Povolenia na prevádzkovanie dráhy, vydaného príslušným úradom v zmysle Zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach znení neskorších predpisov.