Vklad

Definícia pojmu Vklad v ekonomickom slovníku. Výraz Vklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Peniaze.

Definícia výrazu „Vklad“

Vklad sú peňažné prostriedky vložené na účet klienta. Tieto peňažné prostriedky predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi na jeho výplatu. To znamená, že v momente, keď si vložíme peňažné prostriedky do banky, začína byť banka povinná nám tieto prostriedky v určitom čase vyplatiť. Termín výplaty, respektíve vrátenia vkladu alebo jeho časti závisí od druhu vkladu, ktorý sme uskutočnili. Aké druhy vkladov poznáme? Vo všeobecnosti poznáme dva druhy vkladov a to: 1. termínované vklady 2. netermínované vklady

Vkladom sú peniaze, vložené na účet klienta.