Vízia

Definícia pojmu Vízia v ekonomickom slovníku. Výraz Vízia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Vízia“

je predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiadúcom rozvoji organizácie a stave ideálnej prosperity

Predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiaducom rozvoji organizácie a stave ideálnej prosperity.