visutý dopravník

Definícia pojmu visutý dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz visutý dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „visutý dopravník“

Mechanické zariadenie na prepravu kusového tovaru pomocou závesov vystrojených kolieskami pohybujúcimi sa po visutých koľajniciach; vozíky dopravníka sú alebo priamo spojené s nekonečným ťažným orgánom (visutý dopravník s ťažnými vozíkmi), alebo je ťažný orgán vystrojený unášačmi, ktorými pri pohybe zachytáva jednotlivé vozíky (visutý dopravník stlačenými vozíkmi).