Vinkulácia

Definícia pojmu Vinkulácia v ekonomickom slovníku. Výraz Vinkulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Poistenie a zaistenie, Banky, Hypotéky, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Vinkulácia“

Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Ide o viazanie poistného plnenia napr. v prospech banky či leasingovej spoločnosti.

Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.

je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky.

Blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.