vibračný dopravník

Definícia pojmu vibračný dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz vibračný dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „vibračný dopravník“

Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka dopravujúca svojim pohybom materiál; vibračné dopravníky sa rozdeľujú podľa unášacieho prostriedku na: žľabové (dvojžľabové), rúrkové (dvojrúrkové) a závitovkové; podľa spôsobu budenia kmitov na: elektromagnetické, elektromechanické a mechanické.