Viacrovnicový model

Definícia pojmu Viacrovnicový model v ekonomickom slovníku. Výraz Viacrovnicový model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Viacrovnicový model“

Viacrovnicový model je ekonometrický model, ktorý je tvorený viacerými rovnicami (viac ako jednou). Častokrát je spojený aj s termínom model simultánnych rovníc.