viaceré zdroje

Definícia pojmu viaceré zdroje v ekonomickom slovníku. Výraz viaceré zdroje sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „viaceré zdroje“

Výber a práca s viac ako dvomi dodávateľmi na určitý výrobok.