vedúci katedry, ústavu, inštitútu 

Definícia pojmu vedúci katedry, ústavu, inštitútu  v ekonomickom slovníku. Výraz vedúci katedry, ústavu, inštitútu  sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „vedúci katedry, ústavu, inštitútu “

Vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o verejnej službe a pracovného poriadku fakulty.