Vecné ukončenie projektu

Definícia pojmu Vecné ukončenie projektu v ekonomickom slovníku. Výraz Vecné ukončenie projektu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Vecné ukončenie projektu“

čas identifikovaný v zmluve, keď sa ukončí aj posledná plánovaná aktivita a všetky výstupy musia byť vo vlastníctve prijímateľa. Je to zároveň aj posledný deň oprávnenosti nákladov príslušného projektu.