varianty

Definícia pojmu varianty v ekonomickom slovníku. Výraz varianty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „varianty“

Všetky výrobky, alebo komponenty ktoré vykonávajú rovnakú funkciu, ale ktoré sa môžu odlišovať jeden od druhého, hoci prináležia do skupiny ktorej iba jeden zo všetkých druhov je zvyčajne používaný na vykonávanie funkcie.