Variabilná úroková sadzba

Definícia pojmu Variabilná úroková sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Variabilná úroková sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Variabilná úroková sadzba „

pohyblivá úroková sadzbaje úroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou.

pohyblivá úroková sadzbaÚroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok.

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby EURIBOR a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou.

Je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, za ktoré si banky požičiavajú medzi sebou (EURIBOR).