Valuty

Definícia pojmu Valuty v ekonomickom slovníku. Výraz Valuty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Valuty“

Hotovostné platidlá zahraničných štátov (bankovky, mince, štátovky).