váhy

Definícia pojmu váhy v ekonomickom slovníku. Výraz váhy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „váhy“

Merací prístroj na zisťovanie hmotnosti telies (materiálu) na základe porovnávania tiaže podľa činnosti, spôsobu vyvažovania, použitých dielikov, spôsobu indikácie, presnosti váženia, princípu vyvažovania, rovnovážnej polohy atď.