Užívateľ vlečky

Definícia pojmu Užívateľ vlečky v ekonomickom slovníku. Výraz Užívateľ vlečky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Užívateľ vlečky“

V zmysle týchto obchodných podmienok je subjekt, ktorý využíva vlečku na uspokojovanie svojich prepravných potrieb, t. j. je odosielateľom alebo prijímateľom zásielok určených na vlečku alebo z vlečky. Môže ním byť v zmysle obchodných podmienok vlečkár alebo spolupoužívateľ.