Územie obce

Definícia pojmu Územie obce v ekonomickom slovníku. Výraz Územie obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Územie obce“

– územný celok, kt. tvorí jedno katastr. územie al. viac katastrálnych území.