uzavretý paletový okruh

Definícia pojmu uzavretý paletový okruh v ekonomickom slovníku. Výraz uzavretý paletový okruh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „uzavretý paletový okruh“

Spôsob obehu paliet v relácii odosielateľ – príjemca – odosielateľ.