Utečenec

Definícia pojmu Utečenec v ekonomickom slovníku. Výraz Utečenec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva, Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Utečenec“

Je to človek, ktorý uteká pred nebezpečím, v situácií ohrozenia života. Utečenci sú niekedy definovaní ako ľudia, ktorí požiadajú o azyl a dostanú status utečenca ako každý, kto potrebuje úkryt pred nebezpečím. Použitie tej, či onej definície je vecou politickou, nie jazykovou. Definícia podľa Ženevskej konvencie je podrobnejšia, a v niektorých ohľadoch o čosi vyhranenejšia.

podľa kritérií Ženevského dohovoru je osoba, ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných, politických dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Vzhľadom k týmto obavám nemôže, alebo nechce využiť ochranu svojej krajiny.