úroveň zákazníckych služieb

Definícia pojmu úroveň zákazníckych služieb v ekonomickom slovníku. Výraz úroveň zákazníckych služieb sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „úroveň zákazníckych služieb“

koeficient zákazníckych služieb – Merítko plnenia dodávky zvyčajne vyjadrené v percentách. V spoločnosti, ktorá má tovar na sklade, percentová sadzba zvyčajne predstavuje počet vecí na objednávke zákazníka, ktoré majú byť dodané zo skladu v určitej časovej lehote. V spoločnosti, ktorá podáva objednávku, to zvyčajne predstavuje porovnanie počtu pracovných úloh, vykonaných v danom časovom období s pracovnými úlohami, o ktorých sa predpokladalo, že budú vykonané.