URL

Definícia pojmu URL v ekonomickom slovníku. Výraz URL sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „URL“

(Uniform Resource Locator) – slúži na jednotné označenie adresy zdroja v sieti Internet, je to adresa, ktorá umožňuje jednotne a jednoznačne popísať, kde presne sa daná informácia nachádza