úprava nákladu

Definícia pojmu úprava nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz úprava nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „úprava nákladu“

Činnosť spočívajúca v odstránení ložnej chyby vozňovej zásielky.