úplné sledovanie

Definícia pojmu úplné sledovanie v ekonomickom slovníku. Výraz úplné sledovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Logistika.

Definícia výrazu „úplné sledovanie“

Tento pojem sa týka schopnosti systému automaticky sledovať požiadavky na daný komponent až ku poslednému kusu tovaru, zákazníkovi alebo číslu zmluvy.

Schopnosť systému automaticky sledovať požiadavky na daný komponent až ku poslednému kusu tovaru, zákazníkovi alebo číslu zmluvy.