univerzálny nákladný kontajner

Definícia pojmu univerzálny nákladný kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz univerzálny nákladný kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Logistika.

Definícia výrazu „univerzálny nákladný kontajner“

(v leteckej nákladnej doprave) – Toto je všeobecný termín, ktorý je možno použiť na každý typ kontajneru, ktorý nie je špeciálne určený na použitie v leteckej doprave a ktorý nie je prvotne určený na prepravu určitej kategórie nákladu, ako je napríklad náklad vyžadujúci kontrolu teploty, tekutý alebo plynný náklad, hromadné tuhé substráty alebo automobily, či dobytok.

Každý typ kontajneru, ktorý nie je špeciálne určený na použitie v leteckej doprave a ktorý nie je prvotne určený na prepravu určitej kategórie nákladu, ako je napríklad náklad vyžadujúci kontrolu teploty, tekutý alebo plynný náklad, hromadné tuhé substráty alebo automobily, či dobytok.