Úmor

Definícia pojmu Úmor v ekonomickom slovníku. Výraz Úmor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Úmor“

Splatenie dlhu stálymi pravidelnými splátkami po dohodnutú dobu. Každá splátka predstavuje časť dlhu a časť úrokov z úveru.