Úlohy obecného zastupiteľstva

Definícia pojmu Úlohy obecného zastupiteľstva v ekonomickom slovníku. Výraz Úlohy obecného zastupiteľstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Úlohy obecného zastupiteľstva“

– hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce, územný plán obce alebo jej časti, zavedenie a zrušenie miestnej dane a poplatku, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce, schvaľuje dohody o medzinár. spolupráci, určuje plat starostu, organizáciu OÚ, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb, vlajku, pečať a znelku obce.