ukladanie

Definícia pojmu ukladanie v ekonomickom slovníku. Výraz ukladanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „ukladanie“

1. Umiestňovanie manipulačných jednotiek do regálov, rámov, stojanov a podobných zariadení. 2. Odborné rozmiestňovanie nákladu (napr. v komorách lode alebo na palube lode), ktoré vykonáva ukladač.